داعش، اسرائیل کوچک

قالب: 
موضوع: 
چکیده: 
شباهت داعش با اسرائیل، ماهیت پلید آن ها را بیش از پیش نمایان می سازد.

-

کیفیت: 
HD
دانلود فیلم حجم
دریافت ۱۹.۳۶ مگابایت
CAPTCHA
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.