تکفیری ها ۱

موضوع: 
چکیده: 
مستندی دربا ره بررسی جریان های تکفیری

تهیه شده در کمیته رسانه دبیرخانه کنگره جانی مبارزه با جریان های افراطی و تکفیری 

کیفیت: 
Full Hd
دانلود فیلم حجم
دریافت ۹۸.۱۳ مگابایت
CAPTCHA
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.